رضا اسلامی   |    Reza Eslami

آرشیتکت و سازنده پروژه های مدرن ساختمانی

فارغ التحصیل رشته معماری گرایش پایداری | Sustainable Architecture

از دانشگاه علم و صنعت ایران در مقطع کارشناسی ارشد

مدرس واحدهای تخصصی معماری در دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه سوره و خانه عمران

موسس و مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور  دَش  |  DASH از سال 1392 تا کنون

پروانه اشتغال پایه یک طراحی و نظارت و اجرا از وزارت مسکن و شهر سازی از سال 1389

عضو سازمان نظام مهندسی استان از سال 1388